Bảng hiện thị SR-2006

Bảng hiện thị 6 số SR-2006

Liên hệ

Bảng hiện thị chuông gọi phục vụ SR-2006 hiện thị được 6 cuộc gọi đồng thời

Bảng hiện thị chuông gọi phục vụ SR-2006 hiện thị được 6 cuộc gọi phục vụ đồng thời giúp tăng chất lượng phục vụ, phù hợp với nhà hàng lớn, nhiều khách hàng gọi đồng thời. 

Chi tiết sản phẩm

Bảng hiện thị SR-2006

Thông số chi tiết SR-2006


  •  

 

Thong ke