Bộ khuếch đại chuông gọi phục vụ SRT-6000

Bộ khuếch đại chuông gọi phục vụ SRT-6000

Liên hệ

Thiết bị chuyền sóng kéo dài hộ trợ sóng AM.

Tăng khoảng cách kết nối lên 2 lần.

Tương thích với các thiết bị thu, phát của Syscall.

 

Thông tin và chính sách của Ecall
Thông tin và chính sách của Ecall

 

Thong ke