Chuông gọi phục vụ cho nhà hàng
Chuông gọi phục vụ tại phòng các phòng lãnh đạo tập đoàn SunGroup

Ecall tiến hành tư vấn và lắp đặt hệ thống chuông gọi phục vụ cho các phòng lãnh đạo của tập đoàn SunGroup.

Chuông gọi phục vụ cho nhà hàng Gojumong Hàn Quốc

Nhà hàng Gojumong tại tầng 8 tòa nhà Keangnam là nhà hàng cao cấp chuyên các phòng VIP, là nơi các doanh nghiệp gặp mặt và dùng bữa

Chuông gọi phục vụ cho nhà hàng bornga Hàn Quốc

Nhà hàng Hàn Quốc tại tầng 6 tòa nhà Lotte lắp đặt hệ thống chuông gọi phục vụ

Chuông gọi phục vụ cho phòng VIP nhà hàng Hàn Quốc Dasarang

Nhà hàng Hàn Quốc Dasarang đã tiến hành lắp đặt hệ thống chuông gọi phục vụ nhằm tăng chất lượng phục vụ và sự chuyên nghiệp trong phục vụ

Giải pháp chuông gọi phục vụ cho bệnh viện Hàn Quốc Firstlife

Ecall cung cấp giải pháp chuông gọi y tá cho bệnh viện Hàn Quốc tại Hà Nội, Số 6, Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa - Nhân Chính, Hà Nội

Thong ke