Chuông gọi phục vụ cho bệnh viện

Giải pháp chuông gọi phục vụ cho bệnh viện

17/02/2016 21:41

Ecall xin giới thiệu các giải pháp chuông gọi phục vụ cho bệnh viện

ứng dụng chuông gọi phục vụ tại bệnh viện

1. Hệ thống gọi bác sỹ, y tá

         ứng dụng chuông gọi bệnh viện -1

2. Hệ thống gọi khẩn cấp

  • Được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, người yêu cầu phục vụ sẽ bấm nút gọi, thông báo được hiện thị lên thiết bị hiển thị. Người phục vụ có thể hướng dẫn người yêu cầu phục vụ qua thiết bị bộ đàmứng dụng chuông gọi phục vụ bệnh viện -2

3. Hệ thống gọi phục vụ trong phòng điều trị

  • Bệnh nhân gọi phục vụ thông qua thiết bị nút gọi phục vụ, số phòng hoặc số giường được hiển thị lên thiết bị hiển thị. Ngoài ra nút bấm gọi phục vụ có thể được trang bị dây bấm giúp người bệnh có thể dễ dàng ấn gọi phục vụ trong khi nằm.ứng dụng chuông gọi phục vụ bệnh viện -3

4. Hệ thống gọi phục vụ trong phòng phẫu thuật

  • Bác sỹ có thể gọi y tá bằng chân trong khi phẫu thuật cho bệnh nhânưng dụng chuông gọi phục vụ bệnh viện -4

5. Hệ thống gọi phục vụ trong phòng tắm, nhà vệ sinh

  • Sử dụng trong trường hợp bệnh nhân cần trợ giúp trong nhà vệ sinh, nhà tắmứng dụng chuông gọi phục vụ bệnh viện -5

 

Thong ke