giải pháp chuông gọi nhà hàng khu nghỉ dưỡng

Hệ thống chuông gọi phục vụ khách sạn-khu nghỉ dưỡng

Tăng sự trung thành của khách hàng

Khách sạn và khu nghỉ dưỡng là loại hình kinh doanh lấy khách hàng làm trung tâm. Với sự yêu cầu tốt nhất từ phía khách hàng, khách sạn và khu nghỉ dưỡng cần những cách hiệu quả để đáp ứng những nhu cầu đó. Bạn có thể đáp ứng sự đòi hỏi đó với hệ thống giao tiếp hoàn toàn không dây SYSCALL để tăng hiệu quả và chất lượng dịch vụ khách hàng. Mục đích sản phẩm của chúng tôi là tăng doanh thu trong khi giảm sự quá tải và chi phí của bạn.

Chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp của bạn lớn mạnh


Giải Pháp


Giải pháp 1

Hệ thống gọi phục vụ không dây  

1. Khách hàng ấn nút chuông gọi phục vụ,

    vị trí sẽ được hiện lên bảng hiện số

2. Nhân viên biết được bàn cần phục vụ

 

Giải pháp 2

Hệ thống gọi nhân viên phục vụ không dây  

1. Quản lý gọi nhân viên khi cần 

   ( dọn phòng, giúp đỡ khách hàng...)

2. Nhân viên biết vị trí phòng cần dọn

thông qua thiết bị đồng hồ đeo tay

Giải pháp 3

Hệ thống nhân viên phục vụ không dây   

1. Quản lý gọi nhân viên khi khách

    yêu cầu đỗ xe

2. Nhân viên sẽ kiểm tra bằng thiết bị

 

Thong ke