Bảng hiện thị chuông gọi phục vụ SR-2001

Bảng hiển thị SR-2001

Liên hệ

Màn hình hiện thị chuông gọi phục vụ SR-2001, hiển thị 1 số gọi duy nhất

Một số thông tin cơ bản về bảng thiết bị hiển thị SR-2001

- Bảng hiện thị chuông gọi phục vụ SR-2001 với 1 số hiện thị giúp nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng cho khách hàng.

- Sản phẩm phù hợp với nhà hang, bệnh viện

- Khoảng cách kết nối với các nút chuông lên đến 100m

- Kết nối được đến 99 nút chuông gọi

Hình ảnh bảng thiết bị hiển thị SR-2001

Màn hiện thị chuông gọi phục vụ SR-2001

ứng dụng màn hiện thị chuông gọi phục vụ SR-2001


  • Thông tin và chính sách của Ecall
    Thông tin và chính sách của Ecall


 

Thong ke
HOTLINE : 0988.325.358

Liên hệ ngay với chúng tôi