giải phấp chuông gọi phục vụ cho quán karaoke

Hệ thống chuông gọi phục vụ cho quán karaoke

Tăng lợi nhuận cho quán karaoke của bạn 

Phục vụ tốt hơn đồng nghĩa với tăng lợi nhuận. Sự hài lòng của khách hàng chính là một yếu tố tiềm năng để khách hàng quay trở lại với bạn. Trong một nền công nghiệp dịch vụ nơi mà dịch vụ khách hàng có thế tạo lên hoặc làm hỏng một doanh nghiệp, đây chính là lý do để bạn đầu tư hệ thống gọi phục vụ không dây của SYSCALL để tăng chấp lượng cũng như tốc độ phục vụ khách hàng. Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tốn ít thời gian cho việc duy chuyển trong quá trình phục vụ, đồng thời tăng hiệu quả phục vụ khách hàng . Mục đích của hệ thống là giúp bạn tăng doanh thu, đồng thời giảm chi phí và sự quá tải trong quá trình phục vụ.

Chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp của bạn lớn mạnh


Giải Pháp


Giải pháp 

Hệ thống chuông gọi phục vụ không dây cho Karaoke

1. Khách hàng ấn nút chuông gọi phục vụ,

   số bàn sẽ được hiện lên bảng hiện số

2. Phục vụ biết được phòng cần phục vụ

Thong ke