Hệ thống báo gọi y tá không dây trong bệnh viện

Hệ thống báo gọi y tá cho bênh viện, phòng khám

 

 

 

Giao tiếp tốt hơn đồng nghĩa với việc chăm sóc cho bênh nhân tốt hơn  

Đối với các bệnh viện, trung tâm chăm sóc sức khỏe đều hiểu rằng việc tối ưu hóa quá trình phục vụ bệnh nhân là cần thiết nhằm nâng cao hiểu quả phục vụ người bệnh. Chúng tôi đưa ra giải pháp chuông gọi y tá toàn diện nhất dựa trên công nghệ giao tiếp không dây,cho phép bạn giao tiếp với bệnh nhân hiệu quả hơnVới sản phẩm của chúng tôi, bạn có thể tăng trải nghiệm, sự hài lòng của khách hàng dễ dàng và nhanh chóng

Chúng tôi sẽ giúp tăng điểm chất lượng cho bệnh viện và sự hài lòng của người bệnh


Giải Pháp


Giải pháp 1

Hệ thống chuông gọi y tá không dây

1. Bện nhân ấn chuông gọi y tá,

    số giường/phòng sẽ được hiện lên

    bảng hiện thị

2. Y tá được thông báo 

    qua bảng hiện số or thiết bị báo số đeo tay

 

Giải pháp 2  

Hệ thống gọi bênh nhân chờ

1. Giao thiết bị chờ cho khách hàng chờ khám

2. Thông báo cho khách khi đến lượt khám

    

 

 

Giải pháp 3

Hệ thống gọi bác sỹ trực

1. Khi cần bác sỹ đến và 

    gặp bệnh nhân trong phòng

    khẩn cấp.

2. Nhân viên có thể gọi

    bác sỹ bằng hệ thống gọi y tá.

Thong ke