Chuông gọi phục vụ cho nhà hàng
Chuông gọi phục vụ cho nhà máy Daco Vietnam

Ecall triển khai chuông gọi phục vụ tại nhà máy cho khách hàng công ty Daco Vietnam giúp nâng cao hiệu quả hoạt động và tiết kiệm chi phí cho nhà máy

Chuông gọi y tá cho bệnh viện đa khoa quốc tế tại Đà Nẵng

Ecall triển khai lắp đặt chuông gọi y tá cho bệnh viện đa khoa quốc tế tại Đà Nẵng giúp nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng cho bệnh nhân

Ecall triển khai chuông gọi phục vụ tại coffee & lounge MTP

Ecall triển khai chuông gọi phục vụ tại MTP coffee & lounge giúp tăng chất lượng phục vụ và sự hài lòng cho khác hàng. Cùng tìm hiểu dự án ngay dưới đây

Ecall lắp đặt chuông gọi y tá không dây cho bệnh viện quốc tế hạnh phúc

Ecall tiến hành lắp đặt hệ thống chuông gọi y tá không dây cho bệnh viện quốc tế hạnh phúc. Giúp bệnh viện hoàn hiện chất lượng phục vụ

Giải pháp chuông báo gọi y tá cho bệnh viện Hàn Quốc Firstlife

Ecall cung cấp giải pháp chuông gọi y tá cho bệnh viện Hàn Quốc tại Hà Nội, Số 6, Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa - Nhân Chính, Hà Nội

Thong ke