Giải pháp chuông gọi y tá cho trung tâm y tế dự phòng

Giải pháp chuông gọi phục vụ cho trung tâm ý tế dự phòng tỉnh Bắc Giang

22/02/2016 23:26

Bắc Giang là một tỉnh thuộc vùng đông bắc Việt Nam. Về quy hoạch kinh tế trước đây Bắc Giang nằm trong vùng trung du và miền núi phía bắc, từ năm 2012 là tỉnh nằm trong quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội. Ngoài ra Bắc Giang có một nền y tế sự phòng rất phát triển. Vừa qua Ecall đã có cơ hội hợp tác với trung tâm y tết dự phòng tỉnh Bắc Giang để triển khai hệ thống chuông gọi phục vụ cho bênh viện để tăng chất lượng phục vụ của bênh viện và sự hài lòng của bệnh nhân.

Giải pháp gồm 30 nút chuông gọi phục vụ ST-100 và bảng hiển thị SR-2003

Ecall xin chia sẻ hình ảnh triển khai thực tế tại Bắc Giang.

trung tâm y tế dự phòng tỉnh bắc giang

Nút chuông gọi phục vụ ST-100 lắp tại nơi khám bệnh

Nút gọi phục vụ ST-100

Nút gọi phục vụ ST-100

Sau một thời gian hoạt động, trung tâm rất hài lòng vì lợi ích của sản phẩm mang lại cũng như dịch vụ của Ecall, sắp tới bệnh viện sẽ mở rộng và áp dụng toàn bộ sản phẩm chuông gọi phục vụ cho toàn bộ các khoa khám chưa bệnh. Ecall xin chúc bệnh viện sẽ ngày càng được sự tin yêu của khách hàng

Thong ke