Ứng dụng chuông gọi phục vụ cho các mô hình doanh nghiệp khác

Giải pháp chuông gọi phục vụ khác

19/02/2016 20:35

Ecall xin giơi thiệu Các giải pháp chuông gọi phục vụ khác

ứng dụng chuông gọi phục vụ khác-1

1. Chuông gọi phục vụ trong văn phòng

  • Hệ thống chuông gọi nhân viên hữu ích trong môi trường văn phòng, hiển tên, trạng thái vắng mặt của mỗi nhân viên

ứng dụng chuông gọi phục vụ khác -2

2. Chuông gọi phục vụ cho sauna, spa, resort

  • Sử dụng chuông gọi phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau: gọi nhân viên, gọi trường hợp khẩn cấp

chuông gọi phục vụ cho sauna

3. Khách sạn

4. Hệ thống tự phục vụ quản lý khách hàng đợi

  • Sử dụng trong môi trường quản lý khách hàng đợi. Mỗi khách hàng sẽ đuợc nhân một thiết bị báo và được thông báo khi tới lượt mình được phục vụthiết bị tự phục vụ

5. Hệ thống chuông gọi phục vụ tại bến xe, bãi đỗ xe

  • Chuông gọi phục vụ được lắp tại những vị trí công cộng như bến xe, bãi đỗ xe để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp hoặc cần giúp đỡ. Thiết bị giúp tăng sự an toàn cho khách hàng

chuông gọi phục vụ bãi đỗ xe

 

 

Thong ke