Thiết bị chuông gọi phục vụ cho Salon và Spa

Hệ thống chuông gọi phục vụ cho Salon & Spa

Giảm thời gian di duyển không hiệu quả và giành nhiều thời gian cho khách hàng nơi mà phục vụ được ví như VUA

Trong thời đại ngày nay giữa sự cạnh giữa các salon và spa trên thị trường, khác hàng luôn yêu cầu được chăm sóc tốt nhất với một mức giá hợp lý. Syscall đã phát triển một hệ thống sản phẩm chuông gọi phục vụ toàn diện để cung cấp giải pháp giúp tăng hiệu quả và chất lượng dịch vụ khách hàng của các doanh nghiệp salon và spa

Mục đích của chúng tôi là giúp bạn tăng doanh thu đồng thời làm giảm sự quá tải và chi phí hoạt động cho doanh nghiệp dịch vụ của bạn.

Chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp của bạn tăng trưởng.

 

 


Giải Pháp


Giải pháp 1

Hệ thống chuông gọi phục vụ không dây  

1. Khách hàng ấn nút gọi phục vụ khi muốn yêu cầu

    dịch vụ

2. Nhân viên được thống báo và đáp ứng ngay lập

tức

 

Giải pháp 2

Hệ thống khách tự phục vụ

1. Giao thiết bị chờ cho khách

2. Gọi khách khi đến lượt khách được phục vụ

 

 

Giải pháp 3

Hệ thống gọi nhân viên phục vụ

1. Quản lý gọi nhân viên, thông báo sẽ được

hiện thị lên thiết bị nhân viên đeo

2. Nhân viên lập tức biết

 

Thong ke