Giấy chứng nhận chất lượng
Ecall nhà phân phối chuông gọi phục vụ Syscall chính thức duy nhất tại Việt nam

Ecall.vn là nhà phân phối chuông gọi phục vụ Syscall chính hãng duy nhất tại Việt nam, đây là đơn vị duy nhất được ủy quyển của tập đoàn NTTWorks tại Hàn Quốc để phân phối các dòng sản phẩm syscall

Giấy chứng nhận tiêu chuẩn châu âu cho thiết bị không dây

Giấy chứng nhận tiêu chuẩn châu âu cho sản phẩm chuông gọi phục vụ không dây cung cấp bởi Ecall

Giấy chứng nhận chất lượng chuông gọi phục vụ ST-100

Giấy chứng nhận chất lượng toàn cầu cho sản phẩm chuông gọi phục vụ ST-100

Giấy chứng nhận FCC cho thiết bị SB-600

Giấy chứng nhận tiêu chuẩn FCC cho thiết bị đồng hồ hiển thị báo SB-600

Chứng nhận thiết kế cho nút chuông gọi phục vụ ST-900

Giấy chứng nhận thiết kế sản phẩm cho nút chuông gọi phục vụ ST-900

Giấy chứng nhận chất lượng

Giấy chứng nhận chất lượng đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế chuông gọi phục vụ phân phối bởi Ecall.vn

Thong ke