Ecall đảm bảo chính sách riêng tư của khách hàng

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của Ecall

29/06/2017 11:19

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của Ecall

1. Ecall sẽ không cung cấp thông tin khách hàng cho bên thứ 2 khi chưa được sự đồng ý của khách hàng

2. Mọi thông tin của khách hàng chỉ được sử dụng cho mục đích tư vấn , chăm sóc các dịch vụ của Ecal

Thong ke